MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMK, .dWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWx. .'l0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMWx' .dWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWx. .oXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMWKc. .dWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWx. :KMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMNx. :xkkkkkkd, .dWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWx. .;::::' .xWMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMWd. .dWMMMMNKXKc .dWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWd. lNMMMWNo. .dWMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMx. :kkkkd;,kMNo'dWWNNXXXXXNNXXXXXXXXXXXXNNNNNNWMMMMMMMWX0OOKNMMMMWNNNNNNNNWNNNNNNWWMMMWXK0kOKWMMMMWNNNNNNNNNNNWMMMWNNNNNNNNNNNWMMMMMMMWX0kOKWMMMMWd. lWMMWWXl. .xWMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMx. .kMMW00Nd'......:o;.....''.....''''';oKWMMWOc'. .,oKWXo'''''''::'''''';OMNx:.. .;xXMNd,''''''''',:kNWx,'''''''''':xNMMMNk:.. .;dXMMWd. lWWOc;' ,KMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMx. .kMMMWNNKc. .o0o. ,xl. ,0MNo. .dX0; 'xl. .cKK: ,OW0, .oN0; lNMKc. 'kWWd. lWWd. ,OWMMMMWKKWMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMWo .kMMNxoKMNd. .xWMNo. cXMNx. .:ooc. .dNd. .cOk: .dWXc .kNXl. .oNX: .;oOx' 'OWK: 'loo, ,0MXc .loo; .ONl .lOx, .kWd. lWWd. .::;kWMWNKd';0MMMMMMMMMMMM MMMMMMMM0' ;xxxd:..kMNo.,KMMK, ,KMMMO..xMMMK; .lxxl. .xK; ;XMMK; ,KMk. .',,. '0Mk. oXNMMO. lNWx. ,dxd; ;KMMO. 'oxx: ,0O' lNMM0' cXx. lWWk' :xc;oo:'. cNMMMMMMMMMMM MMMMMMMNl .dWMMMWOo0Xl. ,KMMK, ,KMMMk..kMMMK; .lX0' lNMMNc .OMO. '0Wd. .xWMMMK, :XMx. 'kWMMO. 'xWk. .dWMMX; ;Kd. lWMWKo. .ox. .. 'lOWMMMMMMMMMM MMMMMMMO. .dWMMMMMNk; ,KMMK, '0MMMO..kMMMK; . ,0M0' cNMMX: '0MO. .... '0Mx. .dNWMM0' :XMx. .oNMMMO. . lNMk. oWMMK, ;Kd. cNMMMNl .do:do. .:,'xWMMMMMMMMM MMMMMMNc dWMMNOo,. ,KMMK, .kWWWx..kMMMK, .d0k, lNX: .kWWk. :XMk. ,OXXo. .OM0' ,d0MNo. .oWWd. ;O0o. .OMMMk. ,k0d. .xWK, ,OWWd. lNd. 'OMMMM0' 'k0c. ....;OMMMMMMMMM MMMMMWk. oKkl' ,KMMX: .,:,. .OMW0: ;OWO. .xNk. .;:. .kWO, .lX0; :0No .:;. ;KNx' .oXNl :KNk' .lKNo. ;0Nd. .:;. ,0Wd. :XMMMNc ;x:';ldO0kc.;KMMMMMMMM MMMMMX: .. ,KMMW0:. .oNMO' .xK: .xNx' ,kNk. '' 'OXo. .:KNo. ;Kk. ;:. ,0O. ,0Nd. ;0WWd. .dWMMWd. l0xddl:,. cXMMMMMMM MMMMWx. .:kNMMMMNOl;,,;lONMMKxoooooooONOoooo0WWXxc;,,;ckXMW0dooooooooooooood0WW0d:;,,,;lONMWOoooooooxXXxooodxooooooodKXkooodKMWKdc;,,;lONMMW0c. 'OMMMO. .dx. .,,.oNMMMMMM MMMMK, .;dKWMMMMMMMMMWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWMMMMMMMWKd;. cXMM0' .xd. ;l..d0:.dWMMMMM MMMWo .;dKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKx:. .kMMK, ;Oo.;xlckO:.'kWMMMM MMM0' .;dKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKd:dNMK; c0c..'c0Oc. ,0MMMM MMNl .;dKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNWMX; .dKdoOKNOl' ;KMMM MMO. .;d0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNx,. .k0c;:,. cNMM MXc .;d0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOl' ,Oo. .':l, .xWM Mk. .;d0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXkc. c0l.:0NWOccxXWM M; .;d0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXk:. .dXKNMMMNNWMMMM Mco0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXkclKMMMMMMMMMMMM MWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNWMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ( ... STILL DEAD ... BUT PRESENTING ... )
... ... .. .'cl;. .,cx0KK0KKc :o' 'xkxl..::;:clllloddxd, lk; .cx; .:; ..,ldl::. . ,c;;cllllooddxlcc. ,kkxl. .:oolc;. .:l:. ;x:. cNMWk..:c:;. .:xXWMMMMMMMO. cNKl. cNMWo.cNMWWMMMMMMMMMK; :XM0, :KWNl .xWk. cNMMWWKxc. ;O0OOkxxxxdoloo' .OMWWMMMMMMMMMWdoX0c. lNMWo .lKWMMMMWKko;. ,0WMK; .lx' ,KNx;. ;XMWd.;KMMk. .oKWMWNOoc:;co; cNMWKl. .xWMX: cKXXXNMMMXkxdd:..;dXMMWo .dXWMWx. ,OWMK; ;KMMWXXWWKl. '0MMMMMMMMMMMMWk' 'kXXKXWMMNOxxdl'lNMWKc .kMMK; ;OWMXxdk0XWMMNOl. .OMM0' .:OWO. ;KMMWOc. :XMX: lNMNc ;0WMNkc. .,cd: dWMMWx. ;KMMN: ....'xMMNl oWMMMMMXo. 'kWMMMMK; .lXMMMMK: .cXMMK:'ckNW0o;.;cllllcoXMMMMMWNOo,. ....cXMMO. .dWMMWd. ;KMMXloNMWO; ..;o0NMWXo. oWM0, .lKWMMO. cNMMMMW0l'cKWMO..kMMNc.kMMK: .:lodONMMk. ,0MMMWXOOO0NMMNc .dMMNl ,0MMWXNMMNd,lKWWKKWMMx. cXMNXNMM0, :OKMMMO. .kWMMKc. .xWMMMNXXNWN0x:. ;XMMO. ;KMMMWKOOOKWMMXkKMWO' .,kWMWo.;KMWO:,oKWMMMMK; 'OWMMWWMMWNNMMMO.,KMMWl,0MMx. .lkoc;dWMMK, .kMMMXxoodxcxWMWo .xMMWo oWMWk,'dNMWNWMNd.,0MM0;:KMMk;dNMX; .dWWMMWx;cd0WMM0; 'oddd0WMMM0;.':xXWN0o, :XMM0' .OMMMXxodxdlkWMNOKMX; .OMMO.,KMMMNNMMMWWMMWx. .dWMMWdlKMMMMMMMO..dWMWo'kMMK; . oWMMWl ;KMMMO' :XMWo .OMMWd .xMMNc .dNMMMNo. cNMWXNMMXc .dWNd. .dWWMMKodkONMMMK; .o0OkkOXMMXl,;coONMMMNO:. cNMMK, ;XMMMO. cNMWO0MNc 'OMMO.,KMMMMMMWOckMMMNl .OMMMX; lNMMMMMMx. ;XMMd.cXMMK: .,kWMMWd. :NMMWx. cNMMx. .kMMWo oWMWo :KMKl. .lXMMMMMXo,':KMWd. oNWMMO'. .:0MMWk. . :XMMWWWMMMMMMMMMNk, cNMM0' cNMMWd. lWMMOxNMXd,. .xWMWo .OMMMMMMX: lNMMMx. ,KMMWk. .:kXWMMMx. ;XMMk. ;OWMXd;cx0NMMMWXl..xWMM0' lWMMO. ,KMNo. oWMWd. .dK: '0MMMMMMWNNKNMMXc.oWWMMx. 'kWMWx' .''',:ccl0MMNKkdlcllxXMMMMKc .dWMO, .xMMMO' oWMMk;oXMMN0o;'...;OWMNd. .OMMMWKx, ,0MMMO. oWMMK; .lKWWo :NMM0' .oXWMWWMMMWOl;. ;0WWMx. .xMMMK, oWMK; cO00c .' :dxKXdcodkXNMMMM0,,dONWo .OMMW0,:KNNWMMMWWMMO' :0MMMMNo.'0MWd. ;KWWWd .kMMM0' 'o0WMMWNXKKNMW0: .xMWOc. cNMMX: .kXNWO. .oKo. oWMMK, .lkK0Oxl,. .,,;c' ;xx0Ko. .OMMNc .. ',. .,cxNMX: .c0d. :XMKl.cNMMMWNX00K0x' ;ddoxkd;lNMMk. .,,::' ;xk0Kl .;lxKWWMMW0l. .kKc. ,KWNXd. ..',' ,, cKXWNl .. ..'. .;dOx:. .dKX0o;. .' .O0, .;cc:,'.. .. 'lkOl. ..'. . .,ldxkd:,,,' .;' .',... ..,cc. ..,,,. '. .,:;;;;;:::c;.'lol,:dxxxl' ,O0dcOXX0kkkkkkl. .oxxxx0NMMMNk,lNMNddWMWWWXk:.:XMOo0MMKxxxxxo. .;dKWN0o,. :NMWxdNMOldXWWK0WM0lOMMKxddddo;. ,d0WMWKd:,,,'cXMMkoXMk. .lONWWW0cxNX0Okkkkkx, 'kKK00Okxxxxd:,loo;'cl; .,;;,'........... .......
HORROR. CULT. GIALLO. EXPLOITATION. SLEAZE. SPLATTER. - Mostly Euro Cinema / Anti "Hollywood".

Reviews. Features. Articles - Violent imagery. Nudity. Bad language. Blah-blah. It's a Zine.

NIGHTMARÆTHON Zine is in "comic book format". (I.e., it's an image archive, really.) A Comic Book Reader like MComix, ComicRack, or ComicScreen is highly recommended for viewing it.

Pages: 152
Format: CBZ
Release: October 25, 2020
Language: English / (And maybe a bit of Swenglish)
Issue: First (and perhaps last)


Choose image quality:

NZ_1_Highest.rar - JPEG 100% Compression / 300 dpi (628,1 MB)
NZ_1_High.rar - JPEG 90% Compression / 300 dpi (273,8 MB)
NZ_1_Low.rar - JPEG 90% Compression / 200 dpi (154,2 MB)
NZ_1_Lowest.rar - JPEG 70% Compression / 200 dpi (92,6 MB)

(The lowest quality is perhaps most suitable for mobile phones while the highest quality logically looks best on computer screens.)


The Old Site (2005-2013) (In Swedish.)(C) 2004-2020 Eurohorror.net