DVD Vs. DVD » Suspiria : Anchor Bay U.K. Vs. Anchor Bay Entertainment


• M e d i a g l u t t •
 
 
 
 

I N F O

 

 
  

PUBLICERAD:

• 21 Juli 2006 


 

Ö V R I G T

 
 
RELATERADE ARTIKLAR:
• RECENSION:
I. Suspiria
• DVD RECENSIONER:
II. Anchor Bay Entertainment
III. Dario Argento Collection
• DVD MINI-RECENSIONER:
IV. Anchor Bay Entertainment
• BD RECENSIONER:
V. Nouveaux Pictures
• MEDIAGLUTT:
VI. DVD Vs. DVD » Suspiria : Atlantic Film Vs. Anchor Bay Entertainment


 


 
 

Man skulle kunna tro att: När ett bolag släpper samma film på två praktiskt taget identiska utgåvor, så blir även bildkvalitén identisk.

Glöm det.

............ (Är du klar?)

Detta är ett existerande bevis på att det inte behöver vara så alla gånger. Det är smått otroligt att det kan vara så relativt stor skillnad på bildskärpan (Screenshots från Anchor Bay U.K.s DVD i vänster kolumn.) trots att båda utgåvorna bevisligen härstammar från samma källa. Inte nog med det - Det är dessutom överföringen med högst bitrate som är den suddiga. (?!)

Men det är väl något nytt som har kommit nu.

BITRATES:

Anchor Bay U.K.

Anchor Bay Entertainment

  

S C R E E N S H O T S