DVD Vs. DVD » Zombi 4 : Shriek Show Vs. X-Rated (Original Version)


• M e d i a g l u t t •
 
 
 
 

I N F O

 

 
  

PUBLICERAD:

• 20 December 2010 


 

Ö V R I G T

 
 
RELATERADE ARTIKLAR:
• RECENSION:
I. Zombi 4
• DVD RECENSIONER:
II. X-Rated
III. Shriek Show
• MEDIAGLUTT:
IV. DVD Vs. DVD » Zombi 4 : Shriek Show Vs. X-Rated (Export Version)


 


 
 

X-Rated Kult DVD klämde alltså in både "Original Version" a.k.a. "Zombie Flesh Eaters 3" och "Export Version" a.k.a. "After Death" på en och samma skiva. Att använda s.k. "seamless branching" hade dessvärre praktiskt taget varit omöjligt då de är tagna från olika källor och "Original Version" inte anpassades för 16:9-formatet. Kanske hade en anamorf överföring inte fått plats på skivan då den blev rätt full redan med tre respektive två ljudspår. (7,17 Gb.) Bitraten för båda versioner ligger på dryga 5 Mb/s. vilket brukar vara den "magiska" gränsen för där man börjar märka av MPEGs alla nackdelar rent komprimerings-mässigt. Naturligtvis hade man föredragit att den hade legat på runt 7 och allt över det. Men återigen kan utrymmesbristen på skivan ha ställt till det.

Och som ni kan se, så har "Original Version" (Screenshots i höger kolumn.) aningen mer bild i över- och underkanten då lite försvinner av naturliga skäl när man skalar om bilden från 1,66:1 till 1,78:1. Färgskalan och skärpan är lite bättre på X-rateds utgåva medan svärtan inte är lika... Svart...

Så det är som det brukar vara - Båda har sina för- och nackdelar. Men få saker slår det faktum att X-rateds utgåva har två versioner av filmen.

  

S C R E E N S H O T S