Viva Jura


• Real Life Movie Horror •
 
 
 
 

I N F O

 

 PUBLICERAD:

• 23 Augusti 2007 


 

Ö V R I G T

 
 
REAL LIFE MOVIE HORROR:
1. Jakten på oklippta versioner av “Zombie 3”
2. Rip-off koncernen - Still going strong!
3. 274 minusgrader Celsius : Gnället kring skräckfilmer fortsätter
4. Har du några nya Snuff-movies...? - Del II : Videobutiksägaren som ropade “S”-ordet (Och andra extraordinärt vansinniga rykten och irrelevanta anekdoter.)
5. Censur förr och nu - Målningar Vs. film
6. Troll 2 : The Science Of S.B.I.G.
7. It´s shit and you know it will be (Suspiria re-maken suger automatiskt - Del II)
8. Ha lite favorit-Horror / Metal och bli en massmördare du också!
9. No Seven Gateways To HD-Hell
10. Se på “The Last Horror Movie” fyra dygn i sträck och bli en mördare du också!
11. Live i Las Vegas : Stand-up komik med NATO
12. Statens Biografbyrå fick in det som MPAA aldrig kommer att få - Alla hästar i stallet
13. Hyr “Wrong Turn” och bli en mördare du också!
14. Dödens många simulerade ansikten
15. Jävlar! Ett vetenskapligt fenomen...!
16. Hjärnblödningsframkallande skratt vi minns - 1999 A.D.
17. Håll i plånboken! George kommer!
18. Full Moon Entertainment - Där Horror tar slut
19. Ett audiovisuellt mordförsök
20. BBFC Of The Braindead
21. Svaret på frågan : “Vilken är världens sämsta film?”
22. Titta inte nu, för fan...
23. Har du några nya Snuff-movies...?
24. No Flies On A Grey DVD
25. För mycket High Tension för U.S.A.
26. Darkness hos Dimension - Ingen Bra Idé
27. Suspiria re-maken suger automatiskt


 


 
 

Det händer grejer nu runt världens äldsta filmcensur - Statens Biografbyrå. Idag, 23/8 2007, meddelade chefen Gunnel Arrbäck att hon avgår p.g.a. att ingenting händer när det gäller att avveckla instansen. Hon har länge varit emot censur i en vuxenfilm och har till följd av detta ifrågasatt Biografbyråns funktion. Det har ju som bekant länge varit på tapeten att filmcensuren på sikt skall avskaffas i Sverige och att bara åldersgränserna ska finnas kvar. Censuren behövs helt enkelt inte. Men det finns som vanligt kristna cancersvulster som motarbetar detta på i vanlig ordning luddiga grunder. Ingenting kommer som en överraskning längre.

Det finns tydligen någon lag från den yngre Jura-perioden någon gång som säger att en film absolut inte får vara "förråande". Men tänk på just det ordet ett litet slag - Vad betyder det egentligen? Förråande. Något som gör något rått. Precis. Det låter inte ens som ett riktigt ord i stil med "förhäxande". Menar de alltså fortfarande att man blir rå om man ser vissa filmer? Och är det då en garanti i det fallet? Vad?

"Han som var så varmhjärtad. Nu har han blivit förråad."

Det påstås vidare i den eviga debatten att censur har en "normerande roll i samhället". Jadå - I Nordkorea och andra diktaturstater framstår säkert censur som väldigt "normerande" för att passa en viss samhällelig struktur, men t.o.m. en politisk idiot som undertecknad har svårt att se det här "normerande" i sammanhanget. Här. I Sverige. 2007. "Konsumentupplysning" i helvete. Det är som att sälja en brun bil till någon som vill ha en svart med motiveringen att: "Någon kan ta illa upp av färgen." Då skulle man ju kunna påstå att det är normerande att bränna ned lite kyrkor också.

I vanlig ordning drar man ett argument ur röven och använder det som något sorts "sista ord" som alla förväntas godta. I det här fallet är det klassikern: "Det är tillåtet att visa filmer som är brottsliga, om man ska uttrycka det enkelt. Och det kan inte vara meningen."

Filmer som är brottsliga. Det var väl något nytt (Och vansinnigt.) i alla fall? När var du på en visning av en brottslig film senast?

Det är så otroligt lättvindigt att slänga sig med termer som få begriper hela innebörden av. Det är minst lika lätt att bli vilseledd. Men i grund och botten handlar det om samma dinosaurie-skit som tidigare - D.v.s. att alla måste ha samma smak och att ingen ska få ta del av något som faller utanför "normerna". Skenheliga, självgoda jävla skadedjur.

Fuck kd...

Och nu... Lite uppgraderade lagar:

Brottsbalk (1348:700)

Utfärdad 1348-04-01 (Oturligt nog.)

Ändringar införda t.o.m. FSCH-ÖÖ 1348:1772, gällande för alltid.

16 rafflande kap. Om jävelskap mot allmän ordning och annat som är asbra.

10 a § Den som

1. skildrar barn i pornografisk bild - Rådbråkning utan rättegång.

2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan - Adiós. Knäskålarna och magen.

3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn - Se 2:an. När du hör: "Det blir 2:an.", så vet du att du har gjort bort dig.

4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder - "Pang pang"-modellen. Bly - Destination: Insidan av ditt kranium. Syfte: Hjärnsubstansen som dekoration på väggen.

5. innehar en sådan bild av barn döms för barnpornografibrott till stegling, om brottet är ringa, resten av livet i en fängelsehåla utan mat. (Några veckor på sin höjd, vilket leder till ett problem mindre.)

Det är numera "Det finns inga ursäkter"-epoken.

Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som, när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, är under 18 år. Den som i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte av oaktsamhet sprider en sådan bild som avses i första stycket, döms som sägs där. Mål: Tänderna samt käk- och pannbenet i flisor. Instrument: Ett slagträ på 850 gram. Orsakar en smärtpuls på 170. En läxa och en påminnelse om hur jävla sjuk du är och att det finns de som vill dig illa.

10 b § Den som i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden eller bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring, döms, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig, för olaga våldsskildring till böter eller fängelse i högst två år.

"Vem bryr sig om lite filmvåld?"-konceptet har nu tagit fart. Censurhysteri-klubben ser rött eftersom de sitter och glor på lite härliga Splatter-rullar nu när de äntligen har gett upp kampen.

Detsamma gäller den som i rörliga bilder närgånget eller utdraget skildrar grovt våld mot människor eller djur med uppsåt att bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring. Sprider någon av oaktsamhet en skildring som avses i första stycket och sker spridningen i yrkesmässig verksamhet eller eljest i förvärvssyfte, döms såsom i första stycket sägs.

Omdefinerad efter: "Det är fan inte rättvist"-principen.

Första och andra styckena gäller inte filmer eller videogram som Statens biografbyrå har godkänt för visning. De gäller inte heller en teknisk upptagning med rörliga bilder med samma innehåll som en film eller ett videogram som har godkänts av biografbyrån. Vidare gäller första och andra styckena inte offentliga förevisningar av filmer eller videogram.

Har en teknisk upptagning med rörliga bilder försetts med ett intyg om att en film eller ett videogram med samma innehåll har godkänts av Statens biografbyrå, skall inte dömas till ansvar enligt första eller andra stycket för spridning av upptagningen. Detta gäller dock inte om intyget var oriktigt och den som har spritt upptagningen har insett eller bort inse detta. Lag (1998:1444).

10 c § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte till den som är under femton år lämnar ut en film, ett videogram eller en annan teknisk upptagning med rörliga bilder som innefattar ingående skildringar av verklighetstrogen karaktär som återger våld eller hot om våld mot människor eller djur döms för otillåten utlämning av teknisk upptagning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Uppgraderad i Augusti 2007 till: "Jaga riktiga brottslingar istället, för helvete"-regeln.

Första stycket gäller inte filmer eller videogram som Statens biografbyrå har godkänt för visning för någon åldersgrupp av barn under femton år. Nej, du. Men vi vill slå dig oavsett, för du är en äcklig brottsling.

Så säger vi på: "Det är kd's fel. Vi skyller allt dåligt på dem"-tiden.